vrijdag 9 april 2010

Opgroeien in de muziek

Eén jaar, twee jaar, drie jaar (wie ol lif inne Jelle supmarien), vier, vijf, zes, zeven (Ik las Engelandvaarders; dit was de soundtrack), acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig, eenentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig, zesentwintig, zevenentwintig, achtentwintig, negenentwintig, dertig, éénendertig, tweeëndertig, drieëndertig en (jawel) vierendertig.

Geen opmerkingen: